Εφαρμογές μιας Βασικής Σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας II

Από το τεύχος 55 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Παρουσίαση βασικής σχέσης ανάμεσα στον αντισυμμετρικό τανυστή Σijk και στον τανυστή δέλτα του Kronecker δij
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 55
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2001
Συγγραφέας Νικόλαος Ζαφειρόπουλος
Αρ. Αρθρου 10
Σελίδες 127-133
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά ομάδες Lie, τανυστής δέλτα του Kronecker

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7