Παραγοντοποίηση Πολυωνυμικών Πινάκων

Από το τεύχος 55 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Παρουσίαση αποτελεσμάτων πάνω στην ύπαρξη φασματικών ριζών και στην παραγοντοποίηση των πολυωνυμικών πινάκων.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 55
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2001
Συγγραφέας Π. Ψαρράκος
Αρ. Αρθρου 9
Σελίδες 112-126
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά πίνακες τύπου Vandermonde, παραγοντοποίηση απλών πολυωνυμικών πινάκων

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15