Αριθμητική επίλυση μη-γραμμικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης

Από το τεύχος 55 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Αριθμητικές μέθοδοι για την επίλυση μη-γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 55
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2001
Συγγραφέας Χ. Δ. Αγγελόπουλος, Β. Δ. Αγγελόπουλος, Β. Α. Ρόκκου-Αγγελοπούλου
Αρ. Αρθρου 8
Σελίδες 107-111
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5