ΙΝΤΕΡΑΞΙΟΝΙΣΜΟΣ. Η γλώσσα και η επικοινωνία στη Διδακτική των Μαθηματικών

Από το τεύχος 55 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η Μαθηματική εκπαίδευση θεωρείται στα πλαίσια των αλληλεπιδραστικών απόψεων, ως μια επικοινωνιακή διαδικασία, η οποία συνίσταται κυρίως στην ανάπτυξη κοινών νοητικών πλαισίων και όρων αανφοράς.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 55
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2001
Συγγραφέας Φ. Φουρναράκης, Κ. Σουρλάς, Γ. Κοντογιάννης
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 76-99
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Piaget, Vigotsky, Sierpinska, Wittgenstein, Steinbring

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24