Η ανάπτυξη της Διδασκαλίας των Μαθηματικών: Ο εκπαιδευτικός ως το κέντρο της αλλαγής.

Από το τεύχος 55 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η εμπλοκή των καθηγητών στις ερευνητικές διαδικασίες και στους τρόπους που αυτό έχει επηρρεάσει τη διδασκαλία τους.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 55
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2001
Συγγραφέας B. Jaworski
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 57-75
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά διδασκαλία των μαθηματικών

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19