Πρόσβαση σε Βιβλιογραφία Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στο MATHDI.

Από το τεύχος 55 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Ενημέρωση για τεχνικές που θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε τα απαραίτητα και χρήσιμα εργαλεία για τη διδακτική μέσα από την πληθώρα των γνώσεων που μας προσφέρονται.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 55
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2001
Συγγραφέας G. Konig, Panayiotis M. Vlamos
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 42-44
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Zentrablatt fur Didaktik der Mathematik

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3