Η Αποδοτικότητα των Κοινωνικών Επενδύσεων στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση κατά Κατεύθυνση Σπουδών.

Από το τεύχος 55 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Χρησιμοποιώντας διαστρωματικά στοιχεία εισοδήματος από τη μισθωτή εργασία των πτυχιούχων τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, εκτιμάται η αποδοτικότητα των κοινωνικών επενδύσεων στην Τ.Τ.Ε.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 55
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 2001
Συγγραφέας Κ. Τσαμαδιάς
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 18-41
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση, Τεχνολόγοι υγείας, Τεχνολόγοι διοίκησης και οικονομίας, Τεχνολόγοι γεωπονίας

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24