Τα έμπειρα συστήματα στην Εκπαίδευση. Η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών.

Από το τεύχος 54 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Τα Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems) αποτελούν τη μεγαλύτερη εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη συγκέντρωση και τη διάδοση της γνώσης.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 54
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2000
Συγγραφέας Β. Παπαβασιλείου
Αρ. Αρθρου 9
Σελίδες 122-137
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Έμπειρα Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16