Μιγαδικές και Υπερμιγαδικές δομές πάνω σε πολλαπλότητες.

Από το τεύχος 54 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Παρουσίαση και μελέτη των μιγαδικών πολλαπλοτήτων.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 54
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2000
Συγγραφέας Ε. Βροντάκης
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 86-106
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Μιγαδική δομή, σχεδόν μιγαδική πολλαπλότητα, μιγαδική πολλαπλότητα, ερμιτιανές πολλαπλότητες, πολλαπλότητες KAHLER, υπερμιγαδικές πολλαπλότητες

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19