Τα εκπαιδευτικά οράματα στα χρόνια του αγώνα, η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια και τα διατάγματα της αντιβασιλείας για την εκπαίδευση.

Από το τεύχος 52 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στη μελέτη αυτή αναλύονται οι βασικές αρχές του νεοελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εφαρμόστηκε στο νεοελληνικό κράτος και θεσμοθετήθηκε από τους βαυαρούς την περίοδο 1834-1837. Ο χαρακτήρας, η δομή αλλά και η στοχοθεσία αυτού του συστήματος αναλύονται και συγκρίνονται αντιπαραβάλλοντάς τα, τόσο με τα εκαπιδευτικά οράματα των νεοελλήνων κατά την περίοδο του αγώνα, όσο και με την εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 52
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 1999
Συγγραφέας Ε. Κ. Φυριππής
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 51-96
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Καποδίστριας

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34

Σελ. 35

Σελ. 36

Σελ. 37

Σελ. 38

Σελ. 39

Σελ. 40

Σελ. 41

Σελ. 42

Σελ. 43

Σελ. 44

Σελ. 45

Σελ. 46