Τα Μαθηματικά (και) ως έναυσμα/παρώθηση στην επιστημονική μέθοδο και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Από το τεύχος 52 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή αναφέρεται ότι ένα πλήθος επιστημονικών αποκαλύψεων και τεχνολογικών εφαρμογών, έχουν παρωθηθεί από μαθηματικές διατυπώσεις και προβλέψεις. Αναφέρεται επίσης ότι η εμπειρική παρατήρηση δεν είναι πλέον επαρκής για να παρωθήσει εκπαιδευτικά το πλήθος των σύνθετων επιστημονικών επιτευγμάτων και τεχνολογικών εφαρμογών. Αποδεικνύεται δε ότι ολοένα και πιο συχνά, ή σχεδόν αποκλειστικά πλέον, τα Μαθηματικά παρωθούν την επιστημονική έρευνα, κάτι που πρέπει να θυμόμαστε και να αξιοπούμε κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 52
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 1999
Συγγραφέας Χ. Δ. Στατεράς
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 43-49
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7