Οι ιδέες των παιδιών της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού για την έννοια της Πιθανότητας.

Από το τεύχος 52 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μελετηθούν οι αντιλήψεις που διατηρούν οι μαθητές της Ε'και ΣΤ'Δημοτικού στην Ελλάδα σε θέματα που σχετίζονται μετην έννοια της πιθανότητας. Η μελέτη αυτή μπορεί να αποκαλύψει τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας χειρίζονται αυτά τα θέματα και να επιτρέψει το σχεδιασμό ενός προγράμματος διδασκαλίας που να βασίζεται στις δυνατότητές τους.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 52
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 1999
Συγγραφέας Σ. Καφούση
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 31-41
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11