Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Από το τεύχος 52 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη δεκαετία του '80, ακολούθησε μια καθαρά τεχνική προσέγγιση με ουσιαστική έμφαση τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου. Στην εργασία αυτή πτοτείνεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μετεξέλιξη του σημερινού προτύπου από τεχνικο-απομονωμένο σε πραγματολογικό-ενσωματωμένο. Το μοντέλο στρατηγικής βασίζεται σε ανάλογες προσπάθειες από το χώρο της Πληροφορικής και συνδυάζει αρχές σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο οργανισμού χρήστη. Προτείνονται ως βασικοί παράμετροι η σχεδίαση της στρατηγικής, η οργάνωση και ο έλεγχος. Οι τρεις άξονες της στρατηγικής που εφαρμόζονται είναι για πληροφοριακά συστήματα, για την τεχνολογία της Πληροφορικής και για τη διοίκηση της Πληροφορικής.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 52
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 1999
Συγγραφέας Γ. Ι. Δουκίδης, Α. Κ. Αγγελής
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 13-30
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18