Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία &Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά.

Από το τεύχος 52 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η υπόδειξη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μέσω Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας και των παραγόμενων Εκπαιδευτικών Λογισμικών, στα μαθηματικά καθώς και η πρόταση της φιλοσοφίας που πρέπει να υιοθετηθεί με σκοπό τη βελτιστοποιήση των αποτελεσμάτων.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 52
Περίοδος Ιούλιος-Δεκέμβριος 1999
Συγγραφέας Π. Μ. Βλάμος
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 3-12
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Εξ'αποστάσεως διδασκαλία

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10