Ανάλυση Κόστους της Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το τεύχος 51 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
H παρούσα μελέτη εφαρμόζει τη μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως αυτή χρησιμοποιείται στο διεθνή χώρο, για να κοστολογήσει το πρόγραμμα σπουδών στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Τα ερευνητικά ευρήματα σχολιάζονται συγκριτικά με τα ανάλογα άλλων χωρών της Ε.Ε. με στόχο την προώθηση ης εκπαιδευτικής αοτελεσματικότητας τηε χώρας μας.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 51
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 1999
Συγγραφέας Δ. Ματθαίου, Γ. Δημάκος, Ε. Καρατζιά
Αρ. Αρθρου 9
Σελίδες 131-144
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14