Διαμερίσεις Ακεραίων σε Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες.

Από το τεύχος 51 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στόχος της εργασίας είναι η πρωτότυπη και συνοπτική παρουσίαση τόσο της απαιτούμενης θεωρίας, όσο και νέων πρωτότυπων προβλημάτων που αφορούν στις διαμερίσεις ακεραίων, ένα θέμα συνδυασμού πολλών μαθηματικών ενοτήτων, με συχνή εμφάνιση στις Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες. Εκτός από τη μελέτη και ανάπτυξη της μαθηματικής δομής του συγκερκριμένου θέματος παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος αντιμετώπισης μέσω της κατασκευής αντιπροσωπευτικών μοντέλων, ενώ η επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων που έχουν προταθεί σε ΔΜΟ, οδηγεί σε μία κριτική της διαδικασίας ανάδειξης μαθηματικών ταλέντων σε συνάρτηση με την επιλογή των προβλημάτων.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 51
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 1999
Συγγραφέας Ε. Βλάμου, Π. Βλάμος, Α. Οικονόμου, Ε. Ράππος, Π. Ψαρράκος
Αρ. Αρθρου 8
Σελίδες 113-129
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17