Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών και οι Ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από το τεύχος 51 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Σχολικών Μαθηματικών, που είναι αναγκαία στους φοιτητές να κατανοούν με ευκολία τα Μαθηματικά των Πανεπιστημίων. Τα κυριότερα σημεία που αναπτύσσονται είναι: α)Ποιά είναι η σημασία της Σχολικής γνώσης. β)Τί είναι κριτική σκέψη. γ)Υποστηρίζεται επίσης ότι η Ευκλείδια Γεωμετρία είναι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο που αναπτύσσει την κριτική σκέψη των μαθητών και ότι δ)η εισαγωγή των "μοντέρνων Μαθηματικών"σε μικρές ηλικίες είναι η αιτία της ανικανότητας των φοιτητών να χρησιμοποιούν θεμελιώδη εργαλεία αλγεβρικού διαφορικού λογισμού από τη μια μεριά και να κατανοούν τη βασική σημασία τους απ'την άλλη.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 51
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 1999
Συγγραφέας Β. Ι. Παπαντωνίου
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 103-112
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10