Οι Προκλήσεις της Εποχής μας και η πρόσφατη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.

Από το τεύχος 51 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Βασικοί στόχοι της πρόσφατης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι: α)Η σταδιακή επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και β)η προετοιμασία της ελληνικής εκπαίδευσης για να μπορέσει να ανταποκτιθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις. Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται η καταγραφή των σημαντικότερων από τις παραπάνω προκλήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και στη συνέχεια εξετάζεται σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο οι πρόσφατες αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα απαντούν σ'αυτές.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 51
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 1999
Συγγραφέας Μ. Κασσωτάκης
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 55-85
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31