Η Μαθηματική Παιδεία στο Λύκειο και οι Απαιτήσεις του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Από το τεύχος 51 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις γνώσεις με τις οποίες έρχονται οι νέοι φοιτητές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Λύκειο στα Μαθηματικά και στο πόσο επαρκείς είναι αυτές για τη, χωρίς προβλήματα, συνέχιση των σπουδών τους. Διαπιστώνεται τόσο η έλλειψη βασικών μαθηματικών γνώσεων όσο και η έλλειψη μαθηματικής σκέψης και συνείδησης. Στατιστικά τέλος στοιχεία δείχνουν ότι η επίδοσή τους στις σπουδές του ΕΜΠ είναι σε μεγάλο βαθμό ανάλογη της επίδοσής τους στα Μαθηματικά στις Γενικές Εξετάσεις.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 51
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 1999
Συγγραφέας Σ.Καρανάσιος, Γ.Παντελίδης
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 45-53
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9