Η Θεωρία Σφαλμάτων και η Σημασία της στα Σύγχρονα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Τεχνολογία.

Από το τεύχος 51 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στο άρθρο αυτό αναλύεται η θεωρία σφαλμάτων και η προσέγγιση, δηλαδή η Αριθμητική Ανάλυση και αναδεικνύεται η σημασία της στην ανάπτυξη της θεωρίας και τις εφαρμογές σε όλους τους κλάδους των Σύγχρονων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 51
Περίοδος Ιανουάριος-Ιούνιος 1999
Συγγραφέας Α. Χατζηδήμος
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 13-21
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Αρχιμήδης, Ήρωνας, Newton, Raphson, Gauss, Σημαντικά Ψηφία, σφάλμα, Απόλυτο Σφάλμα, Σχετικό σφάλμα, Σφάλμα αποκοπής

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9