Οι μαθηματικές γνώσεις των παιδιών της Γ'τάξης Δημοτικού σχολείου σχετικά με την αξία θέσης ψηφίου, την πρόσθεση και την αφαίρεση τριψηφίων αριθμών.

Από το τεύχος 49-50 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Καταγραφή των μαθηματικών γνώσεων των μαθητών της Γ'τάξης Δημοτικού σχολείου όσο αφορά στην αξία θέσης ψηφίου, στον υπολογισμό αθροισμάτων και διαφορών, καθώς επίσης και στη λύση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 49-50
Περίοδος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1998
Συγγραφέας Σ. Καφούση, Β. Ντζιαχρήστος
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 205-217
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13