Μια στοιχειώδης απόδειξη του θεωρήματος Lagrance

Από το τεύχος 49-50 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία παρουσιάζεται μια απλή απόδειξη του θεωρήματος Lagrance: ότι κάθε φυσικός αριθμός γράφεται ως άθροισμα τεσσάρων τέλειων τετραγώνων, ανακαλύπτοντας τη μαθηματική δομή του θεωρήματος, ανάγοντας το στην απόδειξη του ότι κάθε πρώτος γράφεται ως άθροισμα τεσσάρων τέλειων τετραγώνων και αναδεικνύοντας την ουσιαστική δομή της προσθετικής Θεωρίας Αριθμών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 49-50
Περίοδος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1998
Συγγραφέας Π. Βλάμος
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 5-8
Γλώσσα -
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4