Μετανεωτερικότητα και η θέση των Φυσικών Επιστημών στο Σχολικό Πρόγραμμα. Γνωσιολογικό Σχεδίασμα συγκριτικής Σπουδής Πολιτικών Εκπαίδευσης.

Από το τεύχος 44 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή επιχειρείται, καταρχήν, να διαμορφωθεί ένα γνωσιολογικό σχεδίασμα συγκριτικής σπουδής πολιτικών στο χώρο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στηριγμένο στις παραδόσεις που φαίνεται να έχουν διεθνώς διαμορφωθεί, ένα πλαίσιο δηλαδή μελέτης και ερμηνείας που ανατρέχει σε βασικές παραδοχές για τη γνώση και τη σχέση της με κοινωνικές προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τον ανθρωποπλαστικό ρόλο της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια επιχειρείται η αποτίμηση της σχέσης των φυσικών επιστημών στο σχολικό πρόγραμμα της μετανεωτερικής εποχής που διανύουμε ήδη.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 44
Περίοδος Β΄εξάμηνο 1995
Συγγραφέας Δημήτρης Ματθαίου
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 58-79
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22