Αξιωματική Μέθοδος και Ανεξαρτησία των Αξιωμάτων

Από το τεύχος 44 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην αξιωματική συστηματοποίηση κάποιων επιστημονικών γεγονότων μέσω της Γεωμετρίας του Ευκλείδη. Στην αξιωματική προσέγγιση που αποτελεί ένα μέρος της επιστημονικής παράδοσης, αλλά και στη χρήση της αξιωματικής μεθόδου που σχεδόν περιλαμβάνει κάθε ακριβή έρευνα. Τέλος, στη θεωρία επαγωγικών (ή αναδρομικών) ορισμών ως μια τυπική βάση της αξιωματικής μεθόδου.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 44
Περίοδος Β΄εξάμηνο 1995
Συγγραφέας Branislav Borisic
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 16-25
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Αξίωμα, αξιωματική μέθοδος

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10