Η Γεωμετρία των Fractals

Από το τεύχος 44 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην ομιλία αυτή περιγράφεται ή καλύτερα σκιαγραφείται, σε πολύ γενικές γραμμές, μια νέα Γεωμετρία των Fractals και αναφέρεται στις υπηρεσίες που προσφέρει η Γεωμετρία αυτή στις επιστήμες της Αστρονομίας, της Φυσιολογίας, της Χημείας, της Φυσικής κ.ά. Γίνεται, τέλος, μια παρουσίαση του συνόλου του Mandelbrot, δηλαδή, ενός υποσυνόλου των μιγαδικών αριθμών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 44
Περίοδος Β΄εξάμηνο 1995
Συγγραφέας Νικόλαος Αρτεμιάδης
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 1-15
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Benoit B., Mandelbrot, Fractal, Χρυσή τομή (φ), Αριθμοί του Fibonacci, Κ. Καραθεοδωρή

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15