Ένταση Τόκου και Τελική Αξία Συνεχούς Κεφαλαιοποίησης

Από το τεύχος 43 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι έννοιες της έντασης τόκου και του συνεχούς ανατοκισμού ή συνεχούς κεφαλαιοποίησης καθώς και μερικές εφαρμογές των εννοιών αυτών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 43
Περίοδος Α΄εξάμηνο 1995
Συγγραφέας Ερασμία Βαλμά
Αρ. Αρθρου 7
Σελίδες 90-96
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Κεφάλαιο, Τελική ή μελλοντική αξία, τόκος, Ένταση τόκου, Ανατοκισμός, Κεφαλαιοποίηση, Συνεχής προεξόφληση

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7