Ένα μοντέλο της αναμενόμενης αρχικής αξίας του Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Δικαιώματος.

Από το τεύχος 43 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα μοντέλο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό Δικαίωμα το οποίο είναι ένα παράγωγο Χρηματοοικονομικό Εργαλείο.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 43
Περίοδος Α΄εξάμηνο 1995
Συγγραφέας Αναστάσιος Σούγιαννης, Αθανάσιος Μπέλλας
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 79-84
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία, Χρηματοοικονομικό Δικαίωμα, Αξιόγραφα, Διοίκηση Κινδύνου

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6