Μια προσπάθεια αλλαγής του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο.

Από το τεύχος 43 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα ερευνητικό πρόγραμμα που επιχειρεί με διαφορειτκούς τρόπους να ξεπεράσει τα μειονεκτήματα του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας των Μαθηματικών και να δημιουργήσει μέσα σε τάξεις πρότυπα περιβάλλοντα μάθησης για τους μαθητές. ΠΑρουσιάζονται μερικά, θεωρητικά βασισμένα, επιχειρήματα και παραδείγματα, που μπορεί να ενθαρρύνουν και άλλους δασκάλους σε μια καλύτερη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 43
Περίοδος Α΄εξάμηνο 1995
Συγγραφέας Άννα Μπούφη
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 49-65
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17