Στοιχεία από τη θεωρία των Fractals

Από το τεύχος 43 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή αναφέρονται ορισμένα ιστορικά στοιχεία από τη θεωρία των Fractals και γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν τυπικά τα περίεργα αυτά αντικείμενα και να κατασκευαστούν με διάφορες τεχνικές μερικά από αυτά.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 43
Περίοδος Α΄εξάμηνο 1995
Συγγραφέας Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα, Β. Δρακόπουλος, Α. Μπεμ
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 21-48
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28