Χάος-Fractals-Δυναμικά Συστήματα

Από το τεύχος 43 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Σκοπός της ομιλίας αυτής είναι να δοθεί στον ακροατή μια γενική εικόνα των εννοιών που βρίσκονται στη βάση των θεωριών του "Χάους", των "Fractals"και των "Δυναμικών Συστημάτων". Αναφέρεται επίσης η σχέση που υπάρχει μεταξύ του "Χάους", των "Fractals"και άλλων κλάδων των Μαθηματικών, καθώς και η υπάρχουσα σχέση μεταξύ των θεωριών αυτών και των διαφόρων φυσικών φαινομένων.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 43
Περίοδος Α΄εξάμηνο 1995
Συγγραφέας Νικόλαος Κ. Αρτεμιάδης
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 1-19
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19