Μια εφαρμογή της μέσης απόλυτης απόκλισης στη μέτρηση του κινδύνου

Από το τεύχος 42 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η έννοια του μέτρου κινδύνου ενλος ασφαλιστηρίου συμβολαίου είνα πολύ σημαντική σε θέματα ασφάλισης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει ένα τέτοιο μέτρο κινδύνου το οποίο έχει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 42
Περίοδος Β΄εξάμηνο 1994
Συγγραφέας Αγγελική Βουδούρη, Ευάγγελος Ντζιαχρήστος, Γρηγόριος Νικήτας
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 17-32
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Αρχή Ισοδυναμίας, Μέτρο κινδύνου κατά Tetens

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16