Ταξινόμηση όλων των ομάδων με τάξη Ρ^2, όπου Ρ,q πρώτοι αριθμοί και Ρ
Από το τεύχος 42 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 42
Περίοδος Β΄εξάμηνο 1994
Συγγραφέας Κωνσταντίνα Αποστολίδου
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 1-15
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Ομάδα, υποομάδα, κανονική υποομάδα

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15