Η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης ως συνεχή συνάρτηση του Χρόνου.

Από το τεύχος 41 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις αποφάσεις για επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει μια επιχείρηση και αφορά τη διάθεση Κεφαλαίου σε δραστηριότητες που θα δημιουργήσουν οφέλη στο μέλλον.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 41
Περίοδος Α΄εξάμηνο 1994
Συγγραφέας Αναστάσιος Σούγιαννης
Αρ. Αρθρου 6
Σελίδες 83-90
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Επένδυση, Μέλλουσα και Παρούσα Αξία συνεχούς Κεφαλαίου, Ράντα

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8