Σκέψεις γύρω από το ρόλο της Αναπαράστασης στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Από το τεύχος 41 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Το άρθρο αυτό ασχολείται με τον όρο "αναπαράσταση"και εκθέτει τον προβληματισμό της συγγραφέως για το ρόλο που παίχει η αναπαράσταση στη διδακτική πράξη και πιο συγκεκριμένα στην κατανόηση των Μαθηματικών Εννοιών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 41
Περίοδος Α΄εξάμηνο 1994
Συγγραφέας Ευγενία Κολέζα
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 33-69
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Αναπαράσταση, Boeckmann, C. Mannitz Lindvall, Joseph Tantourino

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34

Σελ. 35

Σελ. 36

Σελ. 37