Αναμενόμενη χρησιμότητα ποσοστιαίας ασφάλισης.

Από το τεύχος 40 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μια εφαρμογή ενός κριτηρίου λήψης αποφάσεων κάτω απόσυνθήκες αβεβαιότητας. Παρουσίαση μιάς εφαρμογής του κριτηρίου της αναμενόμενης χρησιμότητας στην κάλυψη μιας τυχαίας οικονομικής ζημιάς.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 40
Περίοδος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1993
Συγγραφέας Α. Βουδούρη
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 55-60
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6