Ο υπολογισμός του εμβαδού κυκλικού δίσκου

Από το τεύχος 39 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια διαχρονική αναφορά στο πρόβλημα του καθορισμού της τιμής του π καθώς και των μεθόδων υπολογισμού του από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 39
Περίοδος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1992
Συγγραφέας Δ. Γ. Κοντογιάννης, Β. Ντζιαχρήστος
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 71-83
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Αναξαγόρας, Εύδοξος, Ιπποκράτης, Αρχιμήδης, υπερβατικός αριθμός, Leibniz

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13