Οι Στροφές στο Επίπεδο και τον Χώρο, οι Μιγαδικοί Αριθμοί και τα Τετράνυα του Hamilton

Από το τεύχος 39 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Παρουσιάζεται αναλυτικά η σχέση των μιγαδικών αριθμών με την ομάδα των στροφών στο επίπεδο και διατυπώνεται το ερώτημα αν κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και για τις στροφές στο χώρο. Έτσι δείχνεται πως καταλήγει κανείς στα τετράνυα του Hamilton και την ομάδα των ορθομοναδιαίων πινάκων SU(2). Η παρουσίαση εμπνέεται από την ιστορική εξέλιξη του θέματος και στόχος του κειμένου είναι να οδηγήσει φυσιολογικά σε σημαντικές έννοιες όπως ομάδα, σώμα, ομομορφισμός δομών κτλ., βάσει της μελέτης συγκεκριμένων προβλημάτων που επί πλέον είναι μαθηματικώς ενδιαφέροντα καθεαυτά.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 39
Περίοδος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1992
Συγγραφέας Κ. Τζανάκης
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 51-70
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Μιγαδικός αριθμός, φανταστική μονάδα

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20