Η Συμβολή της Εκπαίδευσης στην Οικονομική Ανάπτυξη

Από το τεύχος 39 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα εξής θέματα: α) Οι κατευθύνσεις της οικονομικής έρευνας για την εκπαίδευση. β) Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τη μελέτη των οικονομικών διαστάσεων της εκπαίδευσης. γ) Ο υπολογισμός της συμβολής της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, για την περίοδο 1951-71. δ) Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής Οικονομίας κατά την μεταπολεμική περίοδο 1945-74 και η σχέση τους με το εκπαιδευτικό σύστημα. ε) Τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομίας από το 1975 μέχρι σήμερα και οι αντιφάσεις μεταξύ των απαιτήσεων της σύγχρονης μεταβιομηχανικής εποχής και της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τέλος γίνονται προτάσεις για τους στόχους της εκπαίδευσης και τις βασικές κατευθύνσεις της αναγκαίας εκπαιδευτικής πολιτικής.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 39
Περίοδος Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1992
Συγγραφέας Γ. Δημάκος
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 36-50
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15