Μέθοδος επίλυσης μη-γραμμικών παραβολικών εξισώσεων σε συστήματα πολεπεξεργασίας

Από το τεύχος 38 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Διευρευνάται η δυνατότητα χρησιμοποίησης παράλληλης επεξεργασίας σε μια νέα ρητή μέθοδο ομαδοποίησης, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στην επιλογή ενός κατάλληλου αλγόριθμου
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 38
Περίοδος Ειδική Έκδοση 1992
Συγγραφέας D.J. EVANS, Μ.Π. ΜΠΕΚΑΚΟΣ
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 30-38
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9