Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο απλού γραφήματος

Από το τεύχος 34 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Κάθε απλό γράφημα G ορίζεται πλήρως από μια συμμετρική μήτρα Α με στοιχεία 0 και 1. Οι ρίζες και οι συντελεστές του χαρακτηριστικού πολυώνυμου της μήτρας Α παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις ιδιότητες του γραφήματος G. Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζονται μερικά αποτελέσματα που μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το γράφημα G από τη μελέτη της μήτρας Α και του χαρακτηριστικού του πολυωνύμου
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 34
Περίοδος Α΄εξάμηνο 1988
Συγγραφέας Μ.Α. Γεωργιακόδης
Αρ. Αρθρου 5
Σελίδες 56-71
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά βαθμός κορυφής του γραφήματος, κανονικό γράφημα, πλήρες γράφημα, ισόμορφα γραφήματα, χαρακτηριστικό πολυώνυμο γραφήματος, χαρακτηριστική μήτρα του γραφήματος, Απλό γράφημα

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16