Θεωρία άριστου ελέγχου και Οικονομία

Από το τεύχος 34 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια στοιχειώδης περιγραφή των μεθόδων της θεωρίας άριστου ελέγχου (Οptimal Control Theory) τις οποίες χρησιμοποιούμε, για να λύσουμε ένα νεοκλασικό οικονομικό υπόδειγμα ανάπτυξης.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 34
Περίοδος Α΄εξάμηνο 1988
Συγγραφέας Κώστας Α. Ρήγας
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 30-38
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9