Η Μηχανική της Ανθρώπινης Κίνησης

Από το τεύχος 34 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η διάλεξη αυτή αναφέρεται στην ανθρώπινη κίνηση και ιδιαίτερα στη μηχανική της πλευρά. Δίνονται πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα σε αυτόν το χώρο της επιστήμης. Παρουσιάζονται συμπεράσματα ή μοντέλα σχετικά με την περιγραφή και την ερμηνεία του φυσικού φαινομένου της κίνησης και περιγράφονται οι κυριότερες πειραματικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην έρευνα της ανθρώπινης κίνησης.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 34
Περίοδος Α΄εξάμηνο 1988
Συγγραφέας Aurelio Cappozzo, Π. Τελώνης, Σ. Κώτσιος, Π. Μωράτης
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 8-29
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22