Μια επισκόπηση πάνω στα Δυναμικά συστήματα και διαφορικές εξισώσεις.

Από το τεύχος 33 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια ανασκόπηση της θεωρίας των δυναμικών συστημάτων με έμφαση στον τρόπο που αυτή χρησιμοποιείται για τη μελέτη των λύσεων διαφορικών εξισώσεων.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 33
Περίοδος Β΄εξάμηνο 1987
Συγγραφέας Γ. Καρακώστας
Αρ. Αρθρου 3
Σελίδες 23-79
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Poincare, Lie, Fourier, Cantor, Schwartz, Bendixson, Birkhoff

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32

Σελ. 33

Σελ. 34

Σελ. 35

Σελ. 36

Σελ. 37

Σελ. 38

Σελ. 39

Σελ. 40

Σελ. 41

Σελ. 42

Σελ. 43

Σελ. 44

Σελ. 45

Σελ. 46

Σελ. 47

Σελ. 48

Σελ. 49

Σελ. 50

Σελ. 51

Σελ. 52

Σελ. 53

Σελ. 54

Σελ. 55

Σελ. 56

Σελ. 57