Ορολογικές βάσεις δεδομένων.

Από το τεύχος 33 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις ορολογικές βάσεις δεδομένων. Περιγράφονται η γενική θεωρία ορολογίας και ο νέος κλάδος της ορογραφίας καθώς και τα είδη και η λειτουργία των ορολογικών τραπεζών δεδομένων. Τέλος καταγράφονται τα στάδια που πρέπει να τηρούνται για την εγκατάσταση μιας ορολογικής τράπεζας.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 33
Περίοδος Β΄εξάμηνο 1987
Συγγραφέας Μ. Σωτηρόπουλος
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 18-22
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Query Language, Query, Format, DBMS, Βάση Δεδομένων

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5