Τα "πλασματικά"προβλήματα των Αριθμητικών του Διόφαντου.

Από το τεύχος 33 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Ο μαθηματικός Διόφαντος στα έξι βιβλία των Αριθμητικών που διασώθηκαν στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, χρησιμοποιεί τρείς φορές την έκφραση "έστι δε τούτο πλασματικόν"σε ισάριθμα προβλήματα. Στην εργασία αυτή παρατίθενται πολλές αλληλοσυγκρουόμενες υποθέσεις και απόψεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από ιστορικούς των μαθηματικών, για την απόδοση και το νόημα της έκφρασης "πλασματικόν". Μπροστά δε σε τόσες αντικρουόμενες απόψεις αναζητείται το πραγματικό νόημα της σκοτεινής, διοφαντικής έκφρασης στους αρχαίους συγγραφείς που μελέτησαν και εργάστηκαν πάνω στα Αριθμητικά.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 33
Περίοδος Β΄εξάμηνο 1987
Συγγραφέας Γ. Χριστιανίδης
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 2-17
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά Διόφαντος, Μάξιμος Πλανούδης, Tannery

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16