Σχεδιασμός Διδασκαλίας Μαθηματικών.

Από το τεύχος 29 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά δέκα διαφορετικά σχέδια με κοινά χαρακτηριστικά την προσιτή βάση εξόρμισης, την εποπτική αντίληψη του προβλήματος, την ενορατική προσπέλαση, την επαγωγική προσέγγιση, την πολύπλευρη και πολύμορφη επεξεργασία και τις εκφραστικές και δημιουργικές δυνατότητες. Στα κριτικά στοιχεία γίνεται μια αλληλοσυμπλήρωση ανάμεσα στα σχέδια, ενώ εξυπηρετείται και η διαφοροποίηση από τάξη σε τάξη.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 29
Περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 1985
Συγγραφέας Χ. Χριστοφορίδης
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 10-30
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά παράγωγος, Όριο, Η έννοια του ορίου, ορθοκανονικό σύστημα αξόνων, ορθοκανονικό, ο πίνακας του Πυθαγόρα, Πυθαγόρας

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21