Απλές Κλειστές Πολυγωνικές Γραμμές στο Επίπεδο. Απλά Επίπεδα Πολύγωνα και στο Εμβαδό τους

Από το τεύχος 26 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Η εργασία αυτή αναφέρεται σε μερικές έννοιες που στα σχολικά βιβλία της Ευκλείδιας Γεωμετρίας δεν διευκρινίζονται αρκετά ή δεν ορίζονται σ'όλο τους το βάθος ή το πλάτος. Αναφέρεται στις έννοιες "απλή κλειστή πολυγωνική γραμμή", "εσωτερικό"και "εξωτερικό", "απλό πολύγωνο"καθώς και στην έννοια του "εμβαδού απλού πολυγώνου"και άλλες γενικότερες σχετικά έννοιες που ορίζονται όπου και όταν χρειάζεται.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 26
Περίοδος Μάιος 1984
Συγγραφέας Μ. Στ. Κατσοπρινάκης
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 62-92
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21

Σελ. 22

Σελ. 23

Σελ. 24

Σελ. 25

Σελ. 26

Σελ. 27

Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 30

Σελ. 31