Οι άρρητοι αριθμοί.

Από το τεύχος 26 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή γίνεται αναλυτική παρουσίαση των άρρητων αριθμών και αναφέρονται διάφορες μέθοδοι απόδειξης. Αναφέρονται επίσης όσα είναι γνωστά για τους υπερβατικούς αρρήτους με τις ιδιότητές τους.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 26
Περίοδος Μάιος 1984
Συγγραφέας Π. Μαρκόπουλος
Αρ. Αρθρου 2
Σελίδες 14-31
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18