Αξιωματική Μέθοδος Διδασκαλίας και Ιστορική Πραγματικότητα

Από το τεύχος 26 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Πολλές φορές οι αληθινές αιτίες δημιουργίας των μαθηματικών εννοιών και μεθόδων συμβαίνει να είναι πολύ διαφορετικές απ'αυτές που προβάλουν οι λογικές απαιτήσεις μιας εκ των υστέρων αξιωματικής παρουσίασης. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να επισημανθεί, με παραδείγματα από τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, η αντίθεση αυτής της αξιωματικής μεθόδου με την ιστορική πραγματικότητα καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 26
Περίοδος Μάιος 1984
Συγγραφέας Γ. Θωμαΐδης
Αρ. Αρθρου 1
Σελίδες 2-13
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12