Εισαγωγή σε μια Γενική Θεωρία Ανισοτήτων.

Από το τεύχος 25 του περιοδικού Μαθηματική Επιθεώρηση
Στην εργασία αυτή αναφέρεται μια θεωρία που λέγεται "Θεωρία της Επικράτησης"και που αντιμετωπίζει ικανοποιητικά , σε πάρα πολλές περιπτώσεις τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο "Ανισότητες"και ειδικότερα όταν θέλουμε να παράγουμε κσινούριες ανισότητες ή να γενικεύσουμε μια δοσμένη ανισότητα. Στη συνέχεια μελετάται ένα παράδειγμα με τις γνωστές μεθόδους, απ'όπου φαίνονται και οι δυσκολίες που αναφέραμε και εφαρμόζεται η θεωρία της Επικράτησης στο παράδειγμα αυτό.
Στοιχεία Άρθρου
Περιοδικό Μαθηματική Επιθεώρηση
Αρ. Τεύχους Τεύχος 25
Περίοδος Οκτώβρης-Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1983
Συγγραφέας Μ. Στ. Κατσοπρινάκης
Αρ. Αρθρου 4
Σελίδες 64-84
Γλώσσα Ελληνική
Λέξεις Κλειδιά -

Σελ. 1

Σελ. 2

Σελ. 3


Σελ. 4

Σελ. 5

Σελ. 6

Σελ. 7

Σελ. 8

Σελ. 9

Σελ. 10

Σελ. 11

Σελ. 12

Σελ. 13

Σελ. 14

Σελ. 15

Σελ. 16

Σελ. 17

Σελ. 18

Σελ. 19

Σελ. 20

Σελ. 21